จัดอบรมภายในองค์กร (In House Training)

Cubic Studio รับจัดอรมภายในองค์กร ไม่ว่า จะหน่วยงานราชการ หรือ บริษัทเอกชนที่สนใจให้ทางเราไปเข้าไปสอนและอบรม Photoshop, Illustrator

นอกจากนั้นเรายังสอนความรู้และเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การทำงานโฆษณากว่า 20 ปี
– การคิดงานโฆษณา
– วิธีดีลงานกับลูกค้า
– การดูงานพิมพ์ต่างๆ (Printing)

สำหรับหน่วยงานราชการ หรือ บริษัทที่สนใจให้เราไปจัดอบรมภายในองค์กรสามารถติดต่อติดต่อไปที่ คุณ สมบัติ ปิยะบูรณ์
M : 08-1649-3997
email : cubicstu@yahoo.com, cubicstu@gmail.com

ส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่เราได้ไปจัดอบรมภายในองค์กร (InHouse Training)
สอน PHOTOSHOP, อบรม PHOTOSHOP, เทคนิค PHOTOSHOP, การใช้ PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, จัดอบรมภายในองค์กร, INHOUSE TRAINING, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

ส่วนหนึ่งของภาพบรรยากาศในการอบรม Photoshop ภายในองค์กร