คอร์ส อบรม Illustrator

Illustrator ถือเป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างสรรค์งานออกแบบเป็นหลักในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านสิ่งพิมพ์ งานออกแบบตราสินค้า ฉลาก บรรจุภัณฑ์ ภาพประกอบ งาน website และงาน motion graphic ล้วนแล้วแต่สามารถใช้โปรแกรม
Illustrator สร้างสรรค์ได้ด้วยกันอย่างลงตัววันอบรม : อบรม 1 วัน เวลา 10:30-17:30 น.(วันที่อบรมแล้วแต่ตกลงกับอาจารย์ผู้สอน)
ค่าอบรม : 6,000 บาท / คน (อาหารกลางวัน + Coffee Break) (ต้องเอา Com มาด้วยนะครับ)

รายละเอียดการสอนประกอบด้วย
– เข้าใจถึงการทำงานต้อง Adobe Illustrator work area
– เรียนรู้การใช้ selection และ shape tool
– เรียนรู้การใช้งาน pen tool อย่างมัประสิทธิภาพ
– เรียนรู้การทำงานกับสี และการ painting
– การใช้งาน และดัดแปลงตัวอักษรเพื่องาน graphic design
– เข้าใจหลักการทำงานกับ layer ใน Illustrator
– เรียนรู้วิธีการ blend shapes ในแต่ละแบบ
– การนำ logo หรือ ภาพประกอบที่ออกแบบไปใช้ร่วมกับ Photoshop

สิ่งที่อยากให้เตรียมมา
– ตัวอย่างผลงานของผู้เข้าอบรมที่อยากให้อาจารย์ สอนไอเดียการแต่ง และแนวทางการแต่งภาพ
– วิเคราะห์องค์ประกอบภาพ พูดคุยกันถึงปัญหาที่อยากแก้ ก่อนนำวิธีมาใช้ปรับสีให้สมบูรณ์

อบรมโดยคุณสมบัติ ปิยะบูรณ์ – Computer Retoucher
– มือรางวัลจากหลายสถาบัน ไม่ว่า จะเป็น Cannes Lions, London Int’, Adfest, Adman, BAD Award
– อาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
– อาจารย์พิเศษ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– อาจารย์พิเศษ คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– อาจารย์พิเศษ คณะมีเดียอาร์ต มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าบางมด
– อดีตอาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ่งที่อยากให้เตรียมมา
1. ติดภาพ Reference ที่อยากถาม อยากขอคำแนะนำ ภาพที่ Retouch มาด้วยครับ
2. นำ Notebook มา ลง Photoshop CS 4 ขึ้นไป
3. สมุดกับปากกา (ไม่มีเอกสารแจกนะครับ อยากให้เพื่อนๆมีสมาธิกับการเรียนครับ วิธีจดบันทึกและปฏิบัติจะช่วยได้มากเลยครับ)

สถานที่อบรม : Smart Bar, The IT Mall Fortune Town, 3rd Floor (ใกล้ istudio)

ชำระค่าอบรม
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนรามคำแหง บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายสมบัติ ปิยะบูรณ์ หมายเลขบัญชี 079-2-07578-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายสมบัติ ปิยะบูรณ์ หมายเลขบัญชี 026-2-65929-1

ชำระค่าอบรมแล้ว – ถ่ายใบโอนเงิน (Pay-In Slip) ส่งมาที่ 081-649-3997 หรือ cubicstu@gmail.com